Οικολογική Ομάδα Βέροιας: Νεκρά ψάρια στον Λουδία, εδώ και πέντε ημέρες

Μεγάλες ποσότητες νεκρών ψαριών, «κατεβάζει» ο Λουδίας ποταμός. Και η πηγή ρύπανσης και το γεγονός καθαυτό, βρίσκονται  στα Διοικητικά όρια του Νομού Ημαθίας.

Όπως είναι σε όλους γνωστό, η Διοίκηση έχει υπ ΄όψιν της το θέμα και το ενδιαφέρον της είναι διαχρονικό , εδώ και τριάντα χρόνια. Επίσης , οι υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, πραγματοποιούν μετρήσεις  συνεχώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν δείχνουν απολύτως κανένα πρόβλημα.

Επομένως , κακώς, πολύ  κακώς ψόφησαν τα ψάρια. Δεν συντρέχει κανένας λόγος , αφού και οι επίσημες αναλύσεις των νερών, είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας.