Ο καθένας τον φόρο του! – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Για πρώτη χρονιά φέτος, στις περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος συζύγων, θα γίνεται χωριστή βεβαίωση φόρου και δεν θα γίνεται συμψηφισμός χρεωστικού και πιστωτικού ποσού μεταξύ των συζύγων.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις οδηγίες για τις χωριστές δηλώσεις συζύγων που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επικεφαλής της οποίας είναι ο Γιώργος Πιτσιλής. Στην περίπτωση δε χωριστών δηλώσεων δεν θα υπάρχει η  δυνατότητα μεταφοράς υπολειπόμενου ποσού αποδείξεων από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδομάτων από την υποβολή χωριστών δηλώσεων Ε από τους συζύγους.

Επίσης, στις χωριστές δηλώσεις συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.