Νίκη Καρατζιούλα: Κοινωνική πολιτική και υγεία με πράξεις και όχι με λόγια

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη και αντικατοπτρίζει τις ενεργείς προσπάθειες κοινωνικής πολιτικής.

Προτεραιότητα μου ήταν πάντα η ενεργή υποστήριξη και ενίσχυση δομών και φορέων που εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς, με πράξεις και όχι λόγια.

Η ανεργία και η ανέχεια έπληξε πρωτίστως το πιο ευπαθές και ευάλωτο κομμάτι πληθυσμού, αυτό που έχει και περισσότερο την καθημερινή ανάγκη όλων μας.

Στην Ημαθία με την παντελή έλλειψη δομών δημόσιας ψυχικής υγείας, συμμετέχοντας ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΚοιΣΠΕ Ημαθίας «Δεσμός» και σε συνεργασία με τον ΣΟΦΨΥ και λοιπούς φορείς και συλλόγους, αγωνίστηκα στην πράξη με άξονες το παρακάτω τετράπτυχο:

  • Εργασία & Αποκατάσταση
  • Αξιοπρέπεια
  • Αυτονομία
  • Δικτύωση & Συνεργασία

Για τους λόγους αυτούς θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με στόχο:

  • την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της Ημαθίας, την ισότιμη πρόσβαση και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
  • τη δημιουργία, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση προγραμμάτων πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και προαγωγής της ψυχικής υγείας με ένα στρατηγικό σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένο
  • την προαγωγή και την επάνοδο των ασθενών στους κοινωνικούς τους ρόλους και την κοινωνική τους ενσωμάτωση και επανένταξη
  • το δικαίωμα στην αποτελεσματική θεραπεία, το δικαίωμα στην καθημερινή ζωή στην κοινότητα και το δικαίωμα στην εργασία, καθώς αποτελούν αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων και πρέπει να διασφαλίζονται.

ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ!

ΖΗΤΑΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ!