Νάουσα: Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (Με τηλεδιάσκεψη, 27.01.2021 – Ώρα 18:00)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινοποιείται

  1. Γενική Γραμματέα Δήμου
  2. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Νάουσας 
  3. Αντιπεριφερειάρχη  Ημαθίας  κ. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο       
  4. Βουλευτές Ημαθίας κ. Βεσυρόπουλο, κ. Μπαρτζώκα,  κ. Τσαβδαρίδη, κα Καρασαρλίδου
  5. Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας 
  6. Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Νάουσας
  7. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νάουσας 
  8. Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
  9. Μ.Μ.Ε.

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δήμαρχος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9 ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
13 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
14 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
15 ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
16 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
20 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
21 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
22 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
23 ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
24 ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
25 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
26 ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
27 ΧΑΤΖΗ’Ι’ΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
28 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
29 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑ’Ι’ΛΑ (ΙΛΙΑ)
30 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
31 ΔΟΥΜΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
32 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Πρόεδροι των Κοινοτήτων

1 ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ  Αγγελοχωρίου 
2 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρκοχωρίου
3 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γιαννακοχωρίου   
4 ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Επισκοπής
5 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζερβοχωρίου
6 ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοπανού
7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λευκαδίων
8 ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Μαρίνας
9 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μονοσπίτων
10 ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Νάουσας
11 ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πολυπλατάνου
12 ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ Ροδοχωρίου
13 ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στενήμαχου
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαρίεσσας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ        

που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.: 656/22-01-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/01/2021

Θέμα 1 Έγκριση ή μη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.& Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάουσας, στο γνωστικό αντικείμενο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και εξουσιοδότηση υπογραφής του Δημάρχου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3 1η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 4 Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας, το οποίο είναι ελεύθερο προς  μίσθωση, για καλλιέργεια μονοετών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Λήψη καταρχάς απόφασης για την έγκριση ή μη διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου, κληροτεμάχιο με αριθμό 442 έκτασης 9.250 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκαδίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας,  στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναό της Αγ. Παρασκευής της Τ.Κ Λευκαδίων του Δήμου Νάουσας προκειμένου να ανεγερθεί παρεκκλήσι.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Ανάκληση της 224/2020 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το 2021, λόγω μη αρμοδιότητας και μη εκτελεστότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Θέμα 7 Έγκριση ή μη μετατροπής του ωραρίου δώδεκα υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΥΕ Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 (Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π.) του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄177).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 8 Μείωση ή μη μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Δήμου Νάουσας λόγω Κορωναϊού COVID 19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 9 Συγκρότηση Επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προηγούμενο άρθροΧρ. Ταραντίλης: Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου
Επόμενο άρθροΗμαθία: Εξετάσεις για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021