Νάουσα: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21-05-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  την 21-5 -2020,

  ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                             Καραγιαννίδης Αντώνιος

1.ΕΙΣ_INTERREG-LSG

2.-Οικονομική ενίσχυση συλλογων

3..Εισήγηση σε Ο.Ε. για παράταση-5ης συνολ.&τμηματ. προθεσμιών-Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

4.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑ 3ΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ_ΤΛΚ

Πίνακας θεμάτων