Νάουσα: Πληροφορίες για τις δράσεις του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τον κορονοϊό

Στον Δήμο Νάουσας προχωρήσαμε έγκαιρα στην λήψη σειράς μέτρων με σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των δημοτών,

στον μέγιστο βαθμό, από την πανδημία του κορονοϊού.

Ήδη σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό κέντρο αιτημάτων, η βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης όλων των Δημοτών. Τα τηλέφωνα δίδονται στην συνέχεια.

Κάθε μέρα θα ανακοινώνουμε και ακόμα περισσότερες δράσεις με σκοπό να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτή την κατάσταση.

Αυτό που σας ζητάμε είναι να μείνετε στο σπίτι για το ερχόμενο διάστημα. Ας το κάνουμε όλοι μας πρώτα με αίσθημα αυτοσεβασμού αλλά και σεβόμενοι τόσο τον διπλανό μας όσο και τους ανθρώπους που δίνουν σήμερα την μάχη για να είμαστε όλοι ασφαλείς.