Νάουσα: Ο καθηγητής οικονομικών κ. Kenan Aydin στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως

Την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και την Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως επισκέφθηκε την προηγούμενη Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ο πρώην πρόεδρος και μέλος της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Αργυρούπολης, καθηγητής οικονομικών κ. Kenan Aydin, συνοδευόμενος από δύο ακόμη μέλη.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν αρχικά από τον πρόεδρο κ. Φανιάδη για το ιστορικό αλλά και τις δράσεις του συλλόγου, συζήτησαν για τις σχέσεις και την συνύπαρξη των δύο λαών, ενώ φυσικά ξεναγήθηκαν και στην βιβλιοθήκη θαυμάζοντας τους σπάνιους τόμους της, που με τόσο κόπο μεταφέρθηκαν από την πατρίδα, από της οποίας το περιεχόμενο όπως ήταν αναμενόμενο έμειναν έκπληκτοι. Έπειτα, μεταφέρθηκαν στο Δημαρχείο όπου τους υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Νάουσας κ. Κουτσογιάννης.

Εκεί ανταλλάχθηκαν σκέψεις για την πιθανή σύνδεση των δύο πόλεων και την σύναψη οφέλιμων σχέσεων, έχοντας ως βάση το Φροντιστήριο της Αργυρούπολης και τα βιβλία του που φυλλάσονται στην Εύξεινο Λέσχη Νάουσας. Η παρούσα ένωση έχει στους στόχους της την αναστήλωση του Φροντιστηρίου της Αργυρούπολης, και έτσι μεταξύ αυτού και του κτιρίου Τουρπάλη, θα μπορεί να δημιουργηθεί μια μελλοντική διασύνδεση, που θα αποφέρει αμφότερα οφέλη.

Η συνάντηση έκλεισε με την υπόσχεση να επαναληφθεί το συντομότερο δυνατόν είτε στη Νάουσα, είτε στην Κωνσταντινούπολη όπου εδρεύει η ένωση.