Νάουσα: Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ξεκίνησαν οι εγγραφές ξεκίνησαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πληροφορίες 2332052161, 5μμ-8μμ