Νάουσα – Δημοτικές εκλογές: Αποτελέσματα

Εκλογικά αποτελέσματα στον Ηρωικό Δήμο Νάουσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας