Ν.Ε Σύριζα Ημαθίας: Γενναία επένδυση στην υγεία και προστασία της εργασίας και του εισοδήματος

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Γενναία επένδυση στην υγεία

  • 4000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και λοιπού προσωπικού
  • Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας των υγειονομικών

    Προστασία της εργασίας και του εισοδήματος

  • Πλήρης κάλυψη μισθολογικού κόστους από το κράτος
  • Πλήρης καταβολή δώρου Πάσχα από το κράτος