Μελίκη: Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μοσχόπουλου «ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ (ΚΑΜΠΑΝΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ»

Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ (ΚΑΜΠΑΝΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ του Γιάννη Μοσχόπουλου.