Μελίκη: Αριστούχοι μαθητές Σχολικού Έτους 2019-2020 Γυμνασίου Μελίκης

Τα ονόματα των αριστούχων μαθητών του Γυμνασίου Μελίκης: