Μέχρι τις 28 Ιουνίου σύναψη σύμβασης με πιστοποιητή για τους βιοκτηνοτρόφους

Με ανακοίνωση του το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλεί τους δικαιούχους του προγράμματος Βιολογικής Κτηνοτροφίας (νεοεισερχόμενοι) να συνάψουν σύμβαση μέχρι τις 28 Ιουνίου με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης επιπλέον μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου με  σύμβουλο γεωπόνο.

Επίσης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1669/77853/01-06-2018 απόφασης ένταξης πράξεων, γίνεται γνωστό ότι οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από τις 2 Ιουνίου.