Κυνηγετικός Σύλλογος Μελίκης και Περιχώρων: Σημαντικές ενημερώσεις

Σημαντικές ενημερώσεις από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μελίκης και Περιχώρων για κάθε ενδιαφερόμενο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021. Ο Κ.Σ. Μελίκης προσπαθώντας να σταθεί αρωγός στα μέλη του και φροντίζοντας να συνδράμει στην ασφάλεια όλων, θα προσφέρει δωρεάν μαζί με την ανανέωση ή την έκδοση νέας άδειας ένα γιλέκο υψηλής ποιότητας, ευγενική χορηγία των κ.κ. Κ. Παυλόπουλου (EUROPEDIA Κ.Δ.Α.Π ΜΕΛΙΚΗΣ) και Α. Χατζηθεοδώρου (Α.Σ. ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ), τους οποίους και ευχαριστούμε δημοσίως και ιδιαιτέρως.

Γιλέκο υψηλής ποιότητας, ευγενική χορηγία των κ.κ. Κ. Παυλόπουλου (EUROPEDIA Κ.Δ.Α.Π ΜΕΛΙΚΗΣ) και Α. Χατζηθεοδώρου (Α.Σ. ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

Πριν προβείτε στην ανανέωση σας παρακαλούμε να ελέγξετε τις άδειες θήρας για ύπαρξη διαθέσιμων σελίδων (απαιτούνται τουλάχιστον δύο) για την φετινή ανανέωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση είναι η προσκόμιση μιας τουλάχιστον άδειας κατοχής όπλου στο όνομα του κυνηγού που να είναι σε ισχύ. Αν το βιβλιάριο θήρας σας δεν έχει πλέον κενές σελίδες και πρέπει να αλλαχθεί, είναι απαραίτητο να φέρετε την ταυτότητά σας και μια έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία. Εφιστούμε την προσοχή σας και σας υπενθυμίζουμε πως μόνο το βιβλιάριο θήρας αποτελεί νόμιμο παραστατικό άσκησης της θήρας και όχι η βεβαίωση καταβολής της χρηματικής εισφοράς, και εφόσον αυτό (Βιβλιάριο θήρας) είναι νομίμως σφραγισμένο από το οικείο Δασαρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του συλλόγου στο 2331081054.


 

Κυνηγετική άδεια

Έκδοση κυνηγετικής άδειας

Για την ανανέωση της κυνηγετικής άδειας απευθύνσου στον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχή σου ο οποίος θα φροντίσει για την ανανέωση της.
Εσύ απλά θα παραδώσεις το ατομικό βιβλιάριο θήρας και το ετήσιο παράβολο που αντιστοιχεί για την έκδοση κυνηγετικής άδειας και ο Κυνηγετικός Σύλλογος θα καταθέσει στην αρμόδια δασική αρχή:

 1. Την αίτηση σου προς την αρμόδια δασική αρχή για χορήγηση άδειας κυνηγίου.
  2. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου για την κάλυψη ζημιών από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά την άσκηση του κυνηγίου.
  3. Το τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών κυνηγίου υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. (Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας) και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας).
  4. Την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχεις καταδικαστεί για παραβάσεις των “περί θήρας” διατάξεων και δεν εκκρεμεί σε βάρος σου σχετική ποινική δίωξη.

Έκδοση Νέας κυνηγετικής άδειας

Αν θέλεις να εκδώσεις για πρώτη φορά άδεια θήρας ή έχεις πάνω από 7 ολοκληρωμένα χρόνια να την ανανεώσεις, θα πρέπει να δώσεις εξετάσεις.

Για τις ημερομηνίες και τον τόπο των εξετάσεων ενημερώσου από τον Κυνηγητικό Σύλλογο της περιοχής σου, ο οποίος θα φροντίσει να σε εξυπηρετήσει για τη διαδικασία των εξετάσεων.

Επιπλέον, θα χρειαστείς να καταθέσεις στον Κυνηγετικό σου Σύλλογο:

 1. Τη Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχες στις σχετικές εξετάσεις.
 2. Την Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
 3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Προσοχή: Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια κυνηγετική αρχή, ανακαλείται αμέσως και η άδεια θήρας.

Πηγή: https://www.hunters.gr/anakalypse-to-kynigi/kynigetiki-adeia


Θήρα Αγριόχοιρων – Διευκρινίσεις της ΚΟΜΑΘ

Στις 24 Ιουλίου 2020, ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4711/2020 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/29-7-2020), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο άρθρο 14 του συγκεκριμένου νόμου, με τίτλο “Θήρα Αγριόχοιρων – Εγκαταστάσεις χειρισμού Θηραμάτων, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

 1. Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7) ως εξής:
  «8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού είναι δυνατόν να επιτρέπεται η θήρα αγριόχοιρων και ημίαιμων χοίρων κατά την διάρκεια του κυνηγετικού έτους ή της κυνηγετικής περιόδου κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται αυτή για λόγους δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες.».

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές το γεγονός πως η συγκεκριμένη διάταξη, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει γενικά και αόριστα τη θήρα αγριόχοιρων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ή και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής, όπως λανθασμένα γράφεται αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ή και διαδίδεται σκοπίμως από μέλη συλλόγων για ίδιο όφελος).

Αν και εφόσον συντρέξουν λόγοι δημόσιας υγείας, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και για λόγους προστασίας της αγροτικής παραγωγής και πρόληψης σοβαρών ζημιών στις καλλιέργειες, τότε και μόνο τότε, ο παραπάνω νόμος δίνει τη δυνατότητα να εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, με την οποία θα επιτραπεί κατά περίπτωση η άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις βρίσκονται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε, στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνει εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, αυτή να γίνει με ορθό τρόπο και πρωτίστως με ασφάλεια για τους κυνηγούς.

Ήδη από πέρυσι βρίσκονται σε λειτουργία τα συνεργεία δίωξης αγριόχοιρων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δρουν συντονισμένα και αποτελεσματικά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, όπως προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις. Η συγκρότηση των συνεργείων δίωξης ορίζεται με αποφάσεις της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και σε αυτά συμμετέχουν μόνο κυνηγοί-μέλη των αναγνωρισμένων Κυνηγετικών Συλλόγων.

Επομένως σε ότι αφορά στη θήρα του Αγριόχοιρου δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με πέρυσι προς το παρόν και μέχρι έκδοσης κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο νόμο.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

Οι εξετάσεις των νέων κυνηγών πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε μήνα στα γραφεία του Δασαρχείου Βέροιας στις 9.00 π.μ. ανεξάρτητα από την περίοδο θήρας. Για να συμμετάσχει κανείς πρέπει να υποβάλει αίτηση στα γραφεία του οικείου στον υποψήφιο Κυνηγετικό Σύλλογο ή στο Δασαρχείο Βέροιας δύο τουλάχιστον μέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων και να προμηθευτεί το ερωτηματολόγιο νέων κυνηγών, στο οποίο θα εξεταστεί. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να το βρει και ηλεκτρονικά στο https://www.hunters.gr/anakalypse-to-kynigi/kynigetiki-adeia

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις:

 1. η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ενδιαφερόμενου και
 2. η προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων νέων κυνηγών για το 2020 είναι οι:

3 και 24 Αυγούστου

7 και 21 Σεπτεμβρίου

5 και 19 Οκτωβρίου

9 και 23 Νοεμβρίου

7 και 21 Δεκεμβρίου