Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής: Ομάδα Τοπικής Δράσης και στην Ύπαιθρο Αττικής

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια ανοικτή πρώτη συνάντηση όσων ενδιαφέρθηκαν και μπορούσαν για την σύσταση Ομάδας Πρωτοβουλίας με σκοπό την δημιουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης-ΟΤΔ (Local Action Group-LAG, Group Action Locale) στις 7/4/2019, στην τοποθεσία «Βουστάσιο Κοντογιάννη», στο Μενίδι της Αττικής.

Στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για την δημιουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης Υπαίθρου Αττικής προσφέρθηκαν να συνδράμουν (κατ αλφαβητική σειρά) οι: Νικόλαος Κορδαλής (Εμπόριο κρέατος), Αλέξανδρος Μόσχος (Άνθη), Γιώργος Παπαβασίλης (Κηπευτικά), Αναστασία Σαρχόσογλου (Restart) & Γιάννης Κοντογιάννης (Κτηνοτρόφος), ενώ θα βοηθούνται από τους Γιώργο Γκαγκαράτζα, Μάγδα Κοντογιάννη & Δημήτρη Μιχαηλίδη.

Χρονικός ορίζοντας δραστηριοποίησης είναι η προσεχής διετία, ενώ στον οδικό χάρτη σημειώθηκε ότι στο προσεχές εξάμηνο, μέσα στο 2019, θα γίνουν συναντήσεις σε διάφορες περιοχές με τοπικές συλλογικότητες για ενημέρωση και συμμετοχή, ώστε μέχρι το τέλος 2020 να έχει διαμορφωθεί η πρόταση για την Τοπική Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο της Αττικής.

Καθορίσθηκε η τακτική συνάντηση την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα στις 21.00, στα γραφεία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής (Πλήθωνος Γεμιστού 14, 13678 ΑΧΑΡΝΑΙ) και η συνεχής ενημέρωση όλες τις Πέμπτες (πάντα στις 21.00) με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Η επόμενη ανοικτή σε συλλογικότητες ενημερωτική συνάντηση θα γίνει στα Μέγαρα (σε ημέρα και ώρα μετά την Ανάσταση-μετά τις 29-4-2019) και η δεύτερη στην Παλήνη (6 Ιουν 2019, 21.00), ενώ η τρίτη σχεδιάζεται για την Μάνδρα και τέταρτη στον Μαραθώνα. Προτάσεις για ενημερωτικές συναντήσεις θα κατατίθενται και θα εξετάζονται από την Ομάδα Πρωτοβουλίας.

Πρώτος στόχος της ΟΤΔ Υπαίθρου Αττικής μπορεί να είναι η Κοινοτική (Τοπική) Ανάπτυξη, όπως την ορίζει ο καθ Γ. Δαουτόπουλος, ήδη από το 1986, ως, «Σχεδιασμένη αλλαγή σε κοινοτικό επίπεδο, που αποβλέπει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού και μπορεί να υποβοηθηθεί από ένα φορέα αλλαγής, σε τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μεγίστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων τόσο στον προσδιορισμό του περιεχομένου του τοπικού προγράμματος αλλαγής, όσο και στην διαδικασία υλοποίησής του». (βιβλίο ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, σελ 29, ISBN 960-90046-1-X). Έχει γίνει απολύτως σαφές σε όλους ότι ανάπτυξη δεν είναι όρος αποκλειστικά οικονομικός, αλλά περιλαμβάνει αλλαγές και στην κοινωνία, με στόχο την ευημερία των ανθρώπων, κατοίκων μιας περιοχής-κοινότητας.

Δεύτερος στόχος της ΟΤΔ Υπαίθρου Αττικής μπορεί να είναι η συμμετοχή της Υπαίθρου της Αττικής στα προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης Υπαίθρου μορφής L.E.A.D.E.R. Η Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισµένη στην προσέγγιση LEADER, είναι µια µέθοδος σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συµµετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά οι οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Τρίτος στόχος της ΟΤΔ Υπαίθρου Αττικής μπορεί να είναι η συμμετοχή της Υπαίθρου της Αττικής στα προγράμματα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων, και στην προκειμένη περίπτωση για την ύπαιθρο της Αττικής. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Σε γενικές γραμμές επισημάνθηκε ότι οι δυτικές κοινωνίες βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε μια φάση αποκέντρωσης, μια αντίθετη προς την οικονομική παγκοσμιοποίηση τάση, μια ενίσχυση του πατριωτισμού (όπως διακηρύχτηκε από το βήμα του ΟΗΕ, Δεκ 2018), έναν προσανατολισμό προς τοπιοποίηση … Ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται ο «τόπος», ακόμα και στην χώρα μας με τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη». Τώρα πλέον υπάρχει επαρκής καταναλωτική δύναμη, ακόμα και σε μικρές κοινωνίες, λόγω των επισκεπτών, που μπορούν να στηρίζουν την Τοπική Ανάπτυξης. Επίσης στα Πανεπιστήμια πλέον διδάσκεται η ανάπτυξη των Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Short Supply Chain-SSC), εκεί που παλαιότερα το μόνο που εξεταζόταν ήταν η παγκοσμιοποιημένη Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Χρονικά, συζητήθηκε το σωστό timing, θεωρώντας ότι η διετία (από σήμερα μέχρι το τέλος του 2020) μέχρι την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2021-2027, επιτρέπει σωστή κοινωνική ζύμωση και συναντίληψη σε μια ομάδα συλλογικοτήτων για να προετοιμάσουν την συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης για την ύπαιθρο της Αττικής.

Ένα παράδειγμα, στο οποίο συμμετείχαν μερικοί από τους παριστάμενους, ήταν η συμπερίληψη των νέων αγροτών Αττικής το 2009 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2007-2013, με αποδοχή αιτήσεων στο Έργο «Νέων Γεωργών» των νέων της υπαίθρου της Αττικής για πρώτη φορά. Μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν οι νέοι της υπαίθρου της Αττικής ως δυνητικοί δικαιούχοι συμμετοχής στο Έργο «Νέων Γεωργών».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χάρις στην προσφορά του χώρου από την κα Μάγδα Κοντογιάννη και την οικογένειά της, τους οποίους ευχαρίστησαν οι συμμετέχοντες. Ο χώρος διαμορφώθηκε με τα λουλούδια των ανθοπαραγωγών της Κεντρικής Ανθαγοράς Αθηνών (Προμπονά, Άνω Πατήσια), οι καρέκλες και τα τραπέζια προσφέρθηκαν από την μεγαλύτερη διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας Skywalker, και η ιδέα γεννήθηκε σε μια ημερίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας σε συζήτηση με την κα Αναστασία Σαρχόσογλου.