Κτηνοτροφικά: Ελάχιστη η παρουσία των γυναικών στα τυροκομεία διεθνώς

Δύσκολα γίνονται αποδεκτές γυναίκες στη παραγωγή των τυροκομείων και αυτές που ασχολούνται  παρά τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους, τους αναθέτουν βοηθητικές εργασίες  κυρίως στο τμήμα συσκευασίας ή απασχολούνται με τις πωλήσεις. 

Η τυροκομία είναι ένα ανδρικό οχυρό που πρέπει να κατακτηθεί. Άλλωστε οι γυναίκες είναι πολύ πιο προσεκτικές στις λεπτομέρειες, έχουν περισσότερη φαντασία για τη δημιουργία νέων γεύσεων και ίσως νέων προϊόντων.

Στη Γαλλία και στη Γερμανία όλο και περισσότερες γυναίκες ασχολούνται με την παραγωγή τυριών ειδικού τύπου ή την παραγωγή γιαουρτιού ή ακόμα και παγωτού  αφού αρέσουν όλο και περισσότερο τα αυθεντικά γαλατένια παγωτά οικοτεχνιών. Έτσι δημιουργείται χώρος για ισότιμη εργασία και τη διάκριση γυναικών και στον κλάδο της τυροκομίας. Δύσκολη βέβαια είναι η εμπλοκή των γυναικών στον  τομέα παραγωγής σκληρών τυριών, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, αφού η παραγωγή τους απαιτεί μυική δύναμη κυρίως λόγω των φορτίων και του μεγάλου μεγέθους των καζανιών, βραστήρων.