Κτηνοτροφία: Η τεχνολογία θα βοηθήσει στην ανίχνευση της νοθευμένης φέτας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ένα πολύ σημαντικό έργο προτάθηκε να ενταχθεί στο Μέτρο 16 από ΣΕΚ και ΕΚΠΑ, που σκοπό έχει τη χαρτογράφηση του ελληνικού αιγοπρόβειου γάλακτος και την καταχώριση των μοναδικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του γάλακτος της κάθε περιοχής σε ψηφιακή βάση δεδομένων.

Η πρόταση αναφέρει ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα με στόχο να καλυφθούν όλες οι κτηνοτροφικές περιοχές της χώρας.

Έτσι τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της καινοτομικής μελέτης για την ανίχνευση της αυθεντικότητας της φέτας θα είναι χρήσιμα στο ΥΠΑΑΤ και τον ΕΛΓΟ.

Ο κ. Νίκος Θωμαϊδης καθηγητής ΕΚΠΑ,  υπεύθυνος του εργαστηρίου αναλυτικής χημείας, ήταν επικεφαλής της ομάδας που υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης 300.000 ευρώ από το Μέτρο 16 του ΠΑΑ. Ευελπιστούν ότι σε 7 μήνες θα έχουν την τελική έγκριση προκειμένου να προχωρήσουν.  Έτσι μέσω φασματομετρίας θα γίνεται ταυτοποίησης των χημικών ενώσεων και θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων τα χημικά προφίλ του ελληνικού αιγοπρόβειου γάλακτος κάθε περιοχής. Το ίδιο θα γίνεται και με τους μεταποιητές  και παραγωγούς φέτας.

Ίσως και ο ΣΕΚ, ΕΚΠΑ, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί ακόμα και ο ΕΛΓΟ καταθέσουν πρόταση για τη Δράση «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ για να μπορέσει να γίνει επέκταση της μελέτης Πανελλαδικά.

Παράλληλα με αυτή την τεχνολογία θα μπορούν να γίνονται αξιόπιστοι έλεγχοι ακόμα και στα σούπερ μάρκετ ώστε να ελέγχεται όλο το κύκλωμα του γάλακτος  και φέτας.

Η διαδικασία της χαρτογράφησης όλης της Ελλάδας θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.