Κλειδί Ημαθίας: Κούλουμα 2019 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

Πρόσκληση στα Κούλουμα 2019 στο Κλειδί Ημαθίας