Καθορίστηκε το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε συμπύρηνα ροδάκινα, βόειο κρέας

Καθορίστηκε το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε συμπύρηνα ροδάκινα, βόειο κρέας και για τον τομέα της κτηνοτροφίας

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση μέσω της οποίας καθορίζονται οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για το 2019 του βόειου κρέατος, των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση και στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αναλυτικά, για το βόειο κρέας το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης φτάνει το ποσό των 156,2 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό.

Στα συμπύρηνα ροδάκινα η στήριξη ανέρχεται σε 26,5 ευρώ ανά στρέμμα. Τέλος, όπως αναφέρεται στην απόφαση η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα βοοειδή (Μέτρο 1) καθορίζεται σε 240,52 ευρώ ανά ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων), ενώ για τα αιγοπρόβατα (Μέτρο 2) ορίζεται σε 47,70 ευρώ ανά ζώο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ