Καμία συμφωνία για τη ΚΑΠ ζητούν τα κράτη μέλη, πριν να γνωρίζουν τον προϋπολογισμό.- Γράφει η Ειρήνη Αιμονιώτη

Κατά την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας στο Βουκουρέστι, στη πλειοψηφία τους, τα κράτη μέλη ζήτησαν να καθοριστεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ το φθινόπωρο, πριν συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες για τη μεταρρύθμιση της.

Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη

Δεν θα υπάρξει συμφωνία, έστω και μερική, για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από την αλλαγή της προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο. Ο Phil Hogan, ο ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και ο Petre Daea, Υπουργός Γεωργίας της Ρουμανίας, επιβεβαίωσαν στις 4 Ιουνίου 2019, μετά την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας, ότι μία έκθεση θα παρουσιαστεί στην επόμενη “επίσημη” συνεδρίασή τους, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου.

Η πίεση από τα κράτη μέλη

Στη συνάντηση στο Βουκουρέστι, η πλειοψηφία των κρατών μελών δήλωσε την επιθυμία να περιμένουν μέχρι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027) που καθορίζεται σύμφωνα με τη φινλανδική προεδρία, τον Οκτώβριο του 2019 για να διατυπώσουν τη γνώμη τους, σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΚΑΠ.

Ο Phil Hogan, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να καταλήξουν σε συμφωνία ,πριν από το καλοκαίρι, είπε μάλιστα, ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος με το έργο που επιτέλεσε στο πλαίσιο της ρουμανικής προεδρίας, και πιστεύει ότι θα πρέπει να κάμψει την πίεση των  υπουργών γεωργίας για ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πριν αποφασιστούν οι λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης.