Ημαθία: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ΒΕΡΟΙΑ και ΚΕΡΚΙΔΑ

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Βέροια»:

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Κερκίδα»: