Ι. Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Πλατέος: Πρόσκληση στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή Γεννήσεως της Θεοτόκου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ