Η διπλή ανάγνωση του ρεκόρ που σπάνε οι εξαγωγές – Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αποτελούν και οι ελληνικές εξαγωγές με την συνολική τους αξία να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) το 2018 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 15,7% φτάνοντας τα 33,4 δισ. ευρώ έναντι 28,8 δισ. ευρώ  το 2017, ήτοι αύξηση των εξαγωγών κατά 4,5 δισ. ευρώ.

Γράφει ο συνεργάτης του Έμβολος δημοσιογράφος Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή ωστόσο η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 55,1 δισ. ευρώ έναντι 50,3 δισ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 9,5%. Δηλαδή υπήρξε μια αύξηση των εισαγωγών κατά περίπου 4,7 δισ. ευρώ. Πλέον αποδεικνύεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι εισαγωγές πριμοδοτούν τις εισαγωγές, με την προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία να βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίστοιχα, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 ανήλθε στο ποσό των 4,2 δισ. ευρώ.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 44,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 183,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 ανήλθε στο ποσό των 2,5 δισ. ευρώ  έναντι 2,6 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 17,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,0% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 32,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ έναντι 1,6 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 26,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 παρουσίασε αύξηση κατά 150,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%.