Η Agritex στην Αλεξάνδρεια ζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό από Τ.Ε.Ι. , Α.Ε.Ι.

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Η εταιρεία  AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Υπομηχανικό από Τ.Ε.Ι.  ,  Α.Ε.Ι.

Δεχόμαστε Αιτήσεις- Βιογραφικά στις εγκαταστάσεις μας   από Δευτέρα έως Παρασκευή  από τις 8:30 έως τις 16:30  

  ηλεκτρονικά στο e-mail : info@agritex.gr

για πληροφορίες τηλ. 2333022969  – 2333026989