Γυμνάσιο Πλατέος: Οι μαθητές που αρίστευσαν – Ονόματα – βαθμός

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Τα ονόματα μαθητριών και μαθητών του Γυμνασίου Πλατέος που αρίστευσαν. Συγχαρητήρια στα παιδιά και κάθε πρόοδο στην ζωή τους.