Γυμνάσιο Πλατέος: Οι μαθητές που αρίστευσαν – Ονόματα – βαθμός

Τα ονόματα μαθητριών και μαθητών του Γυμνασίου Πλατέος που αρίστευσαν. Συγχαρητήρια στα παιδιά και κάθε πρόοδο στην ζωή τους.