Γενική Συνέλευση: Γυμναστικός Αγωνιστικός Σύλλογος Αλεξάνδρεια

εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ .

την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 έγινε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

αφού έγινε ο αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός, διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 έγινε η κατανομή αξιωμάτων.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαγερίδης Στυλιανός

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντος Γεώργιος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντοφλίδης Παναγιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδήμας Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαζήσης Γρηγόριος

ΜΕΛΗ:

Καραγιάννη Ευθυμία

Καραγιάννης Ιωάννης

Πουρλιοτόπουλος Βασίλειος

Μπογιατζής Πασχάλης

Παπαγεωργίου Γρηγόριος

Πρόϊος Αλέξανδρος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. Παπαγερίδης               Γ. Παπαδήμας