ΓΕ.Π.ΑΔ.: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας σε οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. Φ 2.6.6/34/οικ.727099(2564) από 13-10-2022 έγγραφο της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, με τη
συνημμένη τεχνική μελέτη.
3. Την υπ’ αριθ. 4843/22/2130862 από 13-10-2022 Αναφορά – πρόταση Α.Τ. Νάουσας
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης.
4. Το από 14/10/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών κοπής δέντρων και κλαδιών,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα
κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις,
στην δημοτική οδό «Σπηλαίου» από την συμβολή της με την οδό Σπ. Λαναρά έως την
διασταύρωσή της με την Επαρχιακή οδό [3] (θέση κόμβος των Εσπερίδων).

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από το Σάββατο 15-10-
2022 έως και το Σάββατο 29-10-2022 και από ώρα 08:00΄έως τη δύση του ηλίου
έκαστης ημέρας, πλην των ημερών που επικρατούν επικίνδυνες για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κ.τ.λ.)

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση: 68Δ946ΜΤΛΒ-ΡΘΨ

Προηγούμενο άρθροΠΚΜ: Γαστρονομική εκδήλωση με συνταγές της Μακεδονικής Κουζίνας
Επόμενο άρθροΤάσος Μπαρτζώκας στον FLASH RADIO 99,4: Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις απειλές και τον εχθρικό λόγο!