Ευχαριστήρια Επιστολή από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Ευχαριστήρια Επιστολή από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας της  Αλεξάνδρειας