Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος και Γαλακτοκομικών (ΕΜΒ), ζητά αύξηση και σταθερή τιμή στο γάλα, και στη σκόνη γάλακτος.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γάλακτος και Γαλακτοκομικών (ΕΜΒ),δήλωσε πως η τρέχουσα τιμή γάλακτος σε σκόνη στην ΕΕ ( 2150 € / τόνο) είναι πολύ χαμηλή και ασκεί υπερβολική αρνητική πίεση επί της τιμής του φρέσκου γάλακτος παραγωγής.

Ευρωπαϊκή παραγωγή δεν μπορεί να απορροφηθεί από την αγορά, ενώ 350.000 τόνοι γάλακτος σε σκόνη εξακολουθούν να τοποθετούνται με «παρέμβαση». Είπε το EMB σε δήλωσή του της 15ης Μαΐου 2017. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του νωπού γάλακτος στην ΕΕ κυμαίνεται  σε 33 σεντ ανά λίτρο, κατά μέσο όρο, απέχουν πολύ από την επίτευξη κέρδους.

Σταθεροποίηση της αγοράς

«Θα πάμε σε μια νέα απότομη πτώση της τιμής του γάλακτος, εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να πουλήσουν τη σκόνη γάλακτος σε πολύ χαμηλή τιμή. Που μπορεί να φτάσει τα  € 175 /100 kg. Ωστόσο, η παρούσα σταθερή τιμή, δηλαδή € 215/100 kg είναι πολύ χαμηλή και μπορεί να θα ασκηθεί υπερβολική πίεση προς τα κάτω» υποστηρίζει ο Romuald Schaber, πρόεδρος του EMB.

«Η σκόνη γάλακτος αναμίξεις, πρέπει, να έχει σταθερή τιμή αγοράς.  Στο γάλα υψηλής εκτροφής πρέπει η τιμή του να κυμαίνεται στα 400 € / 1 000 λίτρα, και μετά την προσθήκη του κόστους μεταφοράς, μεταποίησης και εμπορίας, η τιμή, τουλάχιστον, της σκόνης γάλακτος να ανέρχεται στα  € 335/100 kg  Αυτά τα ογκώδη αποθέματα απλά δεν μπορούν να πωληθούν. Η τιμή-στόχος των € 335/100 kg είναι μια δίκαιη και κατάλληλη κατώτατη τιμή», λέει ο Romuald Schaber.

Ένα δίλημμα για την ΕΕ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίλημμα, λέει ο Romuald Schaber. Μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2015, ο μηχανισμός παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης έχουν γίνει βασικά εργαλεία για τη σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Όπως φαίνεται σε περισσότερα από δύο χρόνια, ωστόσο αυτά τα εργαλεία δεν είναι στο ύψος της αποστολής. “

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΜΒ συνιστά τη θέσπιση σε επίπεδο ΕΕ, μόνιμο εργαλείο εθελοντική μείωση της παραγωγής που συνδέεται με ένα προσωρινό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου μείωσης.