Ένωση Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας: Ευχαριστήριο

Από τον διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας,

αστυνομικό διευθυντή, κ.Κούγκα Διονύσιο παραχωρήθηκε σήμερα(20-3-2019) στην αντιπροσωπεία του  διοικητικού  συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ημαθίας πρόεδρο κ.Τσικόπουλο Πέτρο και αντιπρόεδρο κ.Τρίγκα Νικόλαο γραφείο  των  εγκαταστάσεων της σχολής , για τις ανάγκες λειτουργίας της Ενώσεως.

-Το Δ.Σ.  της ενώσεώς  μας εκφράζει τις ευχαριστίες, στην διοίκηση της σχολής, για την παραχώρηση του γραφείου,ενημερώνοντας παράλληλα τα μέλη της ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία για την καλύτερη εξυπηρέτησή των.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος           Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ    Ευάγγελος ΤΣΙΛΩΝΗΣ
6936714857                        6932718582

Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ημαθίας