ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ: “Αναγνώριση Αλλοδαπών Τίτλων Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα”

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Δείτε την είδηση – πλάνα στο βίντεο:

“Αναγνώριση Αλλοδαπών Τίτλων Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα”

Ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: «Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Σωτήρης Ασημάκης, ειδ. επιστήμονας του Συνηγόρου του Πολίτη

Ελένη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στυλιανός Αμαριανάκης, γενικός διευθυντής του Γαλλικού Κολεγίου και γ.γραμ. της ένωσης αναγ. κολλεγίων Ελλάδος

Θάλεια Στεφάνου. δικηγόρος

απε-μπε/Α.ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ