ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας: Εγκρίθηκε το νέο σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus

εεεεκ Αλεξάνδρειας

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ για δεύτερη χρονιά για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αλεξάνδρειας,

 

Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

το οποίο ανήκει στη Βασική Δράση 1 (ΚΑ 1), με τίτλο «Προεπαγγελματική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες και εκπαιδευτών τους, στον τομέα Γεωπονίας και Τροφίμων».

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020.

Η πρώτη ροή περιλαμβάνει την επιμόρφωση 8 ΑμεΑ μαθητών

για την επαγγελματική αποκατάστασή τους με 6 συνοδούς

στην Βαρκελώνη της Ισπανίας για 16 ημέρες.

Η δεύτερη ροή θα πραγματοποιηθεί από 6 εκπαιδευτικούς (staff)

για 8 ημέρες στην Βαρκελώνη της Ισπανίας για μετεκπαίδευση του προσωπικού.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και ο συντονισμός από το Ι.Κ.Υ.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα έργου του Προγράμματος