Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 (μια πραγματικά δύσκολη χρονιά για όλους μας αλλά ιδιαίτερα για τους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες μας), η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια της κάλυψης των αναγκών  ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών δομών και φορέων τόσο της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας όσο και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά για το 2020 αναφέρουμε:

  • Κοινωνικά Παντοπωλεία (Δήμου Αλεξάνδρειας, Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης – Πλαταμώνος, Δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, Δήμου Παιονίας Κιλκίς)
  • Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί για την προστασία των παιδιών (Χαμόγελο του Παιδιού, Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης)
  • Σχολεία και εκπαιδευτικές δομές (υλικοτεχνική ενίσχυση ΓΕΛ Πλατέος-Κορυφής, 1ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας, Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης»)
  • Πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι (Λέσχη Κινηματογράφου και Πολιτισμού Αλεξάνδρειας «Κινηματόδρασις», θεατρικές ομάδες, Αθλητικούς Συλλόγους Αλεξάνδρειας).

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, μια από τις μεγάλες ανώνυμες εταιρίες της Κεντρικής Μακεδονίας και εκ των κορυφαίων του κλάδου της στην Ελλάδα, όντας αναπόσπαστο κομμάτι και αρωγός των τοπικών κοινωνιών, ακόμη και στις δύσκολες για όλους μας στιγμές παραμένει πιστή στη δέσμευσή της από την ημέρα της ίδρυσής της (πριν από 24 χρόνια) να συμβάλει με όποιο τρόπο μπορεί στο έργο δομών και φορέων.

Συνεπής στο σκοπό της και με υπευθυνότητα, η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ έχει θέσει στις προτεραιότητές της τη συνέχιση και διεύρυνση – με νέες στοχευμένες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – όλων των προγραμμάτων αρωγής που υλοποιεί με διάφορες μορφές (οικονομική, τεχνική και υλική βοήθεια).