Δημήτρης Μιχαηλίδης: Αγρονέα

Απόβλητα και απόβλητοι…!

Τo νέο 10ετές Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με εισήγηση του ΥΠΕν, έλαβε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 31/8/2020, αφού ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια της διαβούλευσης. ecozen.gr, 1/9/2020. (σσ και για τα κτηνοτροφικά απόβλητα? … ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΩ? … ενώ είναι μέσα στο ΕΣΔΑ τα απόβλητα της βιομηχανίας?  Τα ισχυρά λόμπυ των αστών “θάβουν” νομοθετικά ακόμα μια φορά τους αγρότες, με παράλειψη …, το ΥπΑΑΤ «κοιμάται» και οι αγρότες καταστρέφονται).

Αυτάρκεια

Ο γεωργικός τομέας ήταν ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ικανοποιητικά, μέχρι στιγμής, την πανδημία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Ωστόσο, ένα από τα βασικά διδάγματα της κρίσης είναι ότι, σε ορισμένους τομείς, πρέπει να είμαστε περισσότερο ανεξάρτητοι από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες — για παράδειγμα, στην περίπτωση ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων.

Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς. Ταυτόχρονα, εκφράζει την ικανοποίησή για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκτίμησης της περιφερειακής παραγωγής και των γεωργών μας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στόχος μας είναι να το εδραιώσουμε! Αυτό όμως δεν σημαίνει κλείσιμο ή εθνικιστική προσέγγιση της κατανάλωσης. Το διεθνές εμπόριο βάσει κανόνων, η αποτελεσματική ενιαία αγορά και οι περιφερειακοί κύκλοι παραγωγής αποτελούν όλες τις πλευρές του ίδιου νομίσματος· Δεν είναι αντιτιθέμενοι.

Γαστρονομία

Τετάρτη, 23 Σεπ 2020, στις 12.00, οργανώνεται δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook: skywalker, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, με θέμα:

Αγρ. Επιχειρηματικότητα: Αγροτικά Προϊόντα, Μεταποίηση, Τουρισμός, Πολιτισμός (Γαστρονομία).

Υπεύθυνη η κα Μάγδα Κοντογιάννη,

Κτηνοτρόφος, 6932094231, magdaktinotrofow@gmail,com

Καταγραφή: Δημήτρης Μιχαηλίδης- Αγρονέα