Διακοπή λειτουργίας αύριο Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου, του 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

2) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 .

3) Το αριθμ. 237/30-11-2021 έγγραφο του 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης περί της διακοπής ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ.

4) Το γεγονός των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει θέρμανση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας, για την Τετάρτη 01-12-2021, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ.


Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(ΜΕΔ)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Προηγούμενο άρθροΓ. Οικονόμου: “Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει ακάθεκτος στον κατήφορο της άρνησης και της κοντόφθαλμης μικροκομματικής σκοπιμότητας, που ακολουθεί από την αρχή της πανδημίας.”
Επόμενο άρθροΔ. Νάουσας: Αίτημα προς διάθεση χρήσεως ενός Λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού