Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας: Kαθαρισμός του υδατόπυργου Κλειδίου από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης

Στα πλαίσια της τακτικής ετήσιας συντήρησης των υδατόπυργων  που πραγματοποιεί η επιχείρηση της ΔΕΥΑ Αλ ,ανακοινώνει ότι

στις  21/07/2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα : από 09:00 πμ εως 14:00 μ.μ, στη Τ.Κ Κλειδίου  δεν θα έχει νερό, λόγω καθαρισμού του υδατόπυργου από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Μετά το πέρας  των εργασιών πιθανόν να διαπιστωθεί ολιγόωρη θολότητα του νερού , μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού.