Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού στις 10/06/2020

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  στις 10/06/2020  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  : από  09:00 π.μ  έως και 13:00  μ.μ  στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης,

 θα   γίνει  διακοπή νερού  ,για την αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυο ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .