Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού στις 07/08/2020

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  στις  07/08/2020  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  :

από  08:30 π.μ  εως και 13:00  π.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στις Τ.Κ  Κλειδίου  και Καμποχωρίου  λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .