Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου στις 03/07/2020

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  στις 03/07/2020  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  : από 08:30 π.μ  έως και 13:00  μ.μ ,

θα  γίνει  διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Καμποχωρίου λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .