Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων αύριο στις 06/08/2020

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  στις  06/08/2020  ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  :

από  08:30 π.μ  εως και 13:00  π.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης .