Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού σήμερα στη Τ.Κ Καβασίλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  σήμερα στις  09/01/2020  ημέρα Πέμπτη και  ώρα  : από  09:00 π.μ  εως και 13:00  π.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στη Τ.Κ  Καβασίλων λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής

Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ