Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού σήμερα στη Μελίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  σήμερα στις 21/02/2020  ημέρα   Παρασκευή  και  ώρα  : από  09:00 π.μ  έως και 13:00  μ.μ , θα   γίνει  διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής

Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ