Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού σήμερα στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι  σήμερα στις 06/03/2020  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  : από  09:00 π.μ  έως και 13:00 μ.μ , θα γίνει  διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής

Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ