Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας: Διακοπή νερού μόνο στην περιοχή «Γεράκη» της Δ.Κ Μελίκης

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α  Αλεξάνδρειας  ανακοινώνει ότι σήμερα στις  05/03/2020  ημέρα Πέμπτη    και  ώρα  : από  10:00 π.μ  εως και 13:00  μ.μ , θα   γίνει    διακοπή νερού μόνο στην περιοχή «Γεράκη» της Δ.Κ Μελίκης λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα  τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης  .

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας .

Εκ της Τεχνικής

Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΑΛ