Clawback: Οικονομική καταστροφή των εταιρειών και έλλειψη υλικών στους ασθενείς – Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών  [ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε], ιδρύθηκε το 2005 και μέλη του

είναι αμιγώς ελληνικές μικρές και μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού χαμηλού κόστους, πλην όμως απαραίτητου σχεδόν σε κάθε ιατρική πράξη.

Ο σημαντικότερος πελάτης μας είναι αφενός τα δημόσια νοσοκομεία, που κατά κύριο λόγο προμηθεύονται υλικά μέσω δημόσιων διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, αφετέρου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Είναι πανθομολογούμενο ότι ο χώρος της Υγείας ταλανίζεται εδώ και αρκετά χρόνια από σοβαρά διαρθρωτικά και οικονομικά προβλήματα. Η κρίση, το κούρεμα των ομολόγων με τα οποία είχαν πληρωθεί οι εταιρίες του κλάδου αφού είχαν μείνει απλήρωτες επί σειρά ετών από τα νοσοκομεία και η δραματική μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, έδρασαν καταλυτικά στην αρνητική πορεία εταιριών του κλάδου μας, πολλές από τις οποίες έκλεισαν.

Σήμερα  οι εταιρίες – μέλη μας καλούνται και πάλι να αντιμετωπίσουν  ένα νέο σοβαρό πρόβλημα που αφορά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ειδικότερα την επιβολή CLAWBACK.

Η επιβολή CLAWBACK στις  εταιρίες του κλάδου μας όχι μόνο είναι άδικη αλλά και απολύτως καταστροφική.

Ο σύλλογος μας επανειλημμένως έχει θέσει το πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας και στην Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώ έχει ζητήσει και συναντήσεις προκειμένου τεχνικό μας κλιμάκιο να εξηγήσει και να αναλύσει τα πραγματικά  προβλήματα  που απορρέουν από την εφαρμογή του CLAWBACK  χωρίς όμως καμιά ανταπόκριση.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, ο σύλλογός μας αποφάσισε την αποστολή  δελτίου τύπου (επισυνάπτεται), προκειμένου να κάνει γνωστές τις νέες  καταστροφικές περιπέτειες που έχουν να αντιμετωπίσουν  για άλλη μια φορά οι εταιρίες – μέλη μας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναπτυχθεί έντονη φημολογία ότι το Clawback  θα υποβληθεί στους εισαγωγείς/κατασκευαστές για τα έτη 2018 & 2019.

Επανειλημμένως ο σύλλογος μας, ο οποίος σημειωτέον μέλη του είναι μικρές οικογενειακές εταιρίες, έχει εκφράσει εγγράφως και προφορικώς προς τον Υπουργό Υγείας και την διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα νομικά και διαχειριστικά ελαττώματα που εμπεριέχονται στην εφαρμογή του clawback  και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που θα δημιουργήσει στην ομαλή λειτουργία των εισαγωγικών & κατασκευαστικών  εταιριών – μελών του συλλόγου μας  το ενδεχόμενο υποβολής του, χωρίς ωστόσο να έχουμε τύχει κάποιας ουσιαστικής ανταπόκρισης.

Ειδικότερα το Clawback πέρα τα νομικά ελαττώματα που εμπεριέχει, τους αμφιλεγόμενους προϋπολογισμούς  και τις κατάφορες αδικίες που προκύπτουν από την οριζόντια εφαρμογή του, είναι εντελώς παράδοξο για αυτές τις εταιρίες να καλούνται να πληρώσουν clawback στην λιανική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ενώ οι πωλήσεις τους είναι σε χονδρική τιμή.

Είναι προφανές ότι οποιοδήποτε ποσοστό επιβολής clawback στην λιανική τιμή επιδρά πολλαπλασιαστικά στην χονδρική τιμή του εισαγωγέα με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην κερδίζει από την πώληση αλλά στην κυριολεξία να αναγκάζεται να καταβάλει ποσά μεγαλύτερα από αυτά που του έχουν κοστίσει τα προϊόντα. Για παράδειγμα εάν υποβληθεί ποσοστό Clawback 30% στην λιανική τιμή , ισοδυναμεί με ποσοστό 90% και άνω στην χονδρική τιμή.

Ειδικότερα θέλουμε με έμφαση να αναφέρουμε ότι το περιθώριο μικτού κέρδους των εισαγωγέων/κατασκευατών αφενός είναι εξαιρετικά μικρό και αφετέρου τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν  υπόκεινται υπό  καθεστώς διατίμησης με συνέπεια τα προϊόντα  αυτά  να μην πωλούνται με το ίδιο περιθώριο κέρδους ούτε ανά είδος, ούτε ανά εμπορικό σήμα , ούτε ανά προμηθευτή.

Από τα άνω είναι προφανές ότι η υποβολή clawback στις εισαγωγικές εταιρίες – μέλη του συλλόγου μας, οι οποίες σημειωτέον είναι πολύ μικρές οικογενειακές εταιρίες  θα έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή τους και ενδεχομένως την βιωσιμότητα τους με ότι αυτό συνεπάγεται για τους επιχειρηματίες , τους εργαζομένους αλλά και την οικονομία της Χώρας μας.

Θεωρούμε ότι ο αφανισμός των μικρών οικογενειακών εταιριών και η δημιουργία ολιγοπωλίου όχι μόνο δεν θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση των δαπανών αλλά αντίθετα θα μεγεθυνθεί κατακόρυφα το πρόβλημα.

Συνέπια αυτών είναι ο υπαρκτός κίνδυνος της έλλειψης απαραίτητων υλικών  για τους ασθενείς – ασφαλιζόμενους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για αυτό το λόγο σας καλούμε για ύστατη φορά να  επανεξεταστεί η εφαρμογή clawback στις κατηγορίες αυτές των προμηθευτών που αποδεδειγμένα όχι μόνο είναι άδικο αλλά και καταστροφικό γι’ αυτές τις εταιρίες.