Παράδοση και έθιμα

Παράδοση και έθιμα του τόπου μας. Τι συνηθίζεται να κάνουμε και να τρώμε σε διάφορες γιορτές. Τοπικά έθιμα και έθιμα της Ελλάδας.