Αξίζουμε καλύτερα: Πρόγραμμα ομιλιών του Κώστα Ναλμπάντη

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ομιλιών του υποψήφιου δημάρχου Αλεξάνδρειας, Κώστα Ναλμπάντη, από τις  10 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου.