Αξίζουμε καλύτερα: Πρόγραμμα ομιλιών του Κώστα Ναλμπάντη

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ακολουθεί το πρόγραμμα των ομιλιών του υποψήφιου δημάρχου Αλεξάνδρειας, Κώστα Ναλμπάντη, από τις  10 Μαΐου μέχρι τις 24 Μαΐου.