Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη Ημαθίας, στα πλαίσια εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020»

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης πάσης
φύσεως οχημάτων, την Καθαρά Δευτέρα 02-03-2020, κατά τις ώρες 10:00΄ έως
19:00΄, στις κατωτέρους οδούς :
α) στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας – Κυψέλης (οδός Κεντρικής), από τη συμβολή της με
την οδό Σμύρνης έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου,
β) στην Επαρχιακή Οδό Μελίκης – Νεοκάστρου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου
Νικολάου έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής,
γ) στις οδούς Αμαλίας και Βασιλέως Παύλου,

δ) στην οδό Σ. Περτσιούνη, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της
με την οδό Φιλίππου και
ε) στην οδό Αντ/ρχη Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη
συμβολή της με την οδό Σ. Περτσιούνη.
Άρθρο 2ο
Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της
διοργανώτριας αρχής, ήτοι Δημοτική Κοινότητα Μελίκης, υπό την ευθύνη και επίβλεψη του
Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς επίσης και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Β. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα
πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς, μέσω των οδών Σμύρνης – Σ. Περτσιούνη –
Τσιπροπούλου και Επαρχιακή Οδό Βέροιας – Κυψέλης.

Γ. Το Τ.Τ. Βέροιας εξουσιοδοτείται στη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας και στην
αστυνόμευση τοποθέτησης και εφαρμογής της απαραίτητης σήμανσης, όπου η διοργανώτρια
αρχή, θα συνδράμει σε όλα τα απαραίτητα μέτρα με εθελοντές.

Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα οχήματα των διοργανωτών, τα
ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν
ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων, καθώς και των διοργανωτών, ώστε να διακόπτεται ο αγώνας.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική απόφαση ΕΔΩ