Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας: Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, στην Βέροια

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
μεταφοράς πιάνου, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 49, στην πόλη της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Τετάρτη, 11-03-2020 και κατά τις ώρες από 16:00 έως 17:00:
Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, (στο ρεύμα
κυκλοφορίας από την Πλατεία Ρακτιβάν προς την οδό Γραβιάς), από την συμβολή της με
την οδό Γραβιάς και με μέγιστο μήκος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 20 μέτρα, με
κατεύθυνση την Πλατεία Ρακτιβάν, με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για αποκλεισμό
της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση κώνων, προκειμένου στο σημείο που θα τοποθετηθεί το
υπ’ αριθμ. ΕΚΑ-7462 ΙΧ. γερανοφόρο όχημα να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο
ρεύμα κυκλοφορίας.
Β. Την απαγόρευση της στάσης και τη στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου
αυτή επιτρέπεται, επί της οδού Μ. Μπότσαρη, έμπροσθεν την οικοδομή με αρ. 49.

Άρθρο 2ο

Α. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής
μεταφοράς.
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 11 Μαρτίου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
YΠ’ ΑΡΙΘ. 20/2020
2
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική απόφαση kikloforiakes_riyhmiseis11.03.2020