Ανοιχτό το δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του προσωπικού της ΚΕΔΑ για την αποκατάσταση του χώρου, επανέρχεται σε λειτουργία το Δημοτικό Κολυμβητήριο σήμερα στις 14.00΄

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ